ÜLDINFO

Käina Lasteaia REGISTRIKOOD on 75011271
Käina Lasteaia KOOLITUSLOA nr on 997HM

 

Rühmad on  AVATUD kella 7.30-18.00, lisaks töötab hommikul kella 7.00-7.30  Naksakate (IV)  rühma ruumides valverühm.

Laste TOITLUSTUSTASU  päevamaksumuse ülempiir on 1. augustist 2018   1,5 EUR.

1. jaanuarist 2015 on  OSALUSTASU  esimeselt lasteaias käivalt lapselt 14 eurot kuus, teiselt lasteaias käivalt lapselt 8 eurot kuus. Osalustasust on vabastatud pered, kui lasteaias käib kolm või enam last.  Teises omavalitsuses rahvastikuregistris oleva lapse eest on osalustasu 14 eurot iga lasteaias käiva lapse kohta. Osalustasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest. 

(Alus: Käina Vallavolikogu määrus nr 21  20.11.2014 ja nr 25  22.01.2015)

1. septembrist 2010 on toidupäeva  SÖÖGIKORRA  MAKSUMUS  protsentuaalselt  järgmine: hommikusöök 21%,  lõunasöök 55%,  oode 24%.

1.-31. juulini on lasteaed kollektiivpuhkuseks SULETUD.