ÜLDINFO

Käina Lasteaia REGISTRIKOOD on 75011271
Käina Lasteaia KOOLITUSLOA nr on 997HM

 

Rühmad on  AVATUD kella 7.30-18.00, lisaks töötab hommikul kella 7.00-7.30  Virrpaide  rühma ruumides valverühm.

1. jaanuarist 2020 kaetakse TOIDURAHA maksumus Hiiumaa valla eelarvest.

1. jaanuarist 2020 on  OSALUSTASU  esimeselt lasteaias käivalt lapselt 30 eurot kuus, teiselt lasteaias käivalt lapselt 25 eurot kuus. Osalustasust on vabastatud pered, kui lasteaias käib kolm või enam last.

Lapsel on õigus vanema taotluse alusel puududa osalustasu maksmata ühel kuus aastas. 

(Alus: Hiiumaa Vallavolikogu määrus nr 86  21.11.2019)

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee .