HOOLEKOGU

5. detsembril 2019 kinnitatud Käina lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvad:

Helen Pärn, Triinu Pähkel, Karmen Kogermann, Kairi Reintal, Kristel Pisa, Urve Viidebaum, Joel Pulk.

Hoolekogu koosolekute protokollid leiate ELIISist (dokumentide alt), kui sinna sisse logite.

19.12.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

Kooskõlastada lasteaia 2020.-2023. a. arengukava. Hiiumaa Vallavolikogule edastada hoolekogu liikmete arvamused lasteaia toitlustamise osas.

 

10.09.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

1. toetada vallavalitsuse ettepanekut tõsta osalustasu suurus esimese lapse pealt 30 euroni, teisele sama pere samaaegselt lasteaias käivale lapsele soodustus 25 eurot ja alates kolmandast lapsest osalustasu ei võeta.

2. Laps, kes käib juulikuus lasteaias, maksab ka selle kuu eest osalustasu.

3. Seoses muutustega ei tohi kannatada toidu kvaliteet.