Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Leeditipid ehk tedretähed - seda sõna kasutati Käina kihelkonnas.

19 last

3-4aastased lapsed.

Seisuga 29. november 2018