Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Leeditipid ehk tedretähed - seda sõna kasutati Käina kihelkonnas.

12 last

2-4aastased lapsed

(liitrühm).

Seisuga 1. september2020