Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Leeditipid ehk tedretähed - seda sõna kasutati Käina kihelkonnas.

15 last

2-4aastased lapsed

(liitrühm).

Seisuga 15. jaanuar 2021