Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Sipsakad ehk kärmed, seda sõna kasutati Emmaste kihelkonnas

24 last.

6-7aastased lapsed.

 

Seisuga 29. november 2018