TÖÖTAJAD

Direktor: Aire Nurk

10 õpetajat                                                         

0,625 muusikaõpetaja 

0,375 liikumisõpetaja 

1 eripedagoog

0,25 logopeed 

5 õpetaja abi

1 perenaine

1 pesupesija - koristaja

Seisuga  1.09.2019