TÖÖTAJAD

Direktor: Aire Nurk

10 õpetajat                                                         

1 muusika- ja liikumisõpetaja   

1 eripedagoog

5 õpetaja abi

1 perenaine

1 pesupesija - koristaja

Seisuga  29.11.2018