Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Naksakad ehk jõmpsikad, seda sõna kasutati Emmaste ja Pühalepa kihelkonnas.

11 last.

4-5-aastased lapsed

(tasandusrühma tingimustele vastav rühm).

Seisuga 24. august 2020