Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Naksakad ehk jõmpsikad, seda sõna kasutati Emmaste ja Pühalepa kihelkonnas.

17 last.

4-5-aastased lapsed.

Seisuga 1. oktoober 2019