ÜLDINFO

Käina Lasteaia REGISTRIKOOD on 75011271
Käina Lasteaia KOOLITUSLOA nr on 997HM

 

Rühmad on  AVATUD kella 7.30-18.00.

Kella 7.00-7.30 töötab Naksakate rühma ruumides valverühm.

 

1. jaanuarist 2020 kaetakse TOIDURAHA maksumus Hiiumaa valla eelarvest.

1. veebruarist 2023 on  OSALUSTASU  45 eurot kuus

Lapsel on õigus vanema taotluse alusel puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas. 

(Alus: Hiiumaa Vallavolikogu määrus nr 86  21.11.2019, redaktsiooni jõustumine 01.02.2023)

 

LASTEAIAKOHA  TAOTLEMINE

Hiiumaa Arno live keskkonnas  https://piksel.ee/arno/hiiumaa

Hea lapsevanem

Hiiumaa vald läks 2023. aasta maikuust lasteaiakohtade taotlemisel üle haridusteenuste haldamise süsteemile ARNO. Lasteaeda tuleva lapse vanem esitab vallavalitsusele taotluse lasteaiakoha määramiseks elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal.

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Lapsevanem saab ARNO keskkonnas:

  • Teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse
  • Saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta, kuniks taotlus pole menetletud
  • Saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine
  • Kohapakkumise kinnitamine või sellest loobumine
  • Näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab)
  • Saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse.

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee .