HOOLEKOGU

Hoolekogu koosolekute protokollid leiate ELIISist (dokumentide alt), kui sinna sisse logite.

 

2023/24. õa Käina Lasteaia hoolekogu koosseis on alljärgnev:

Anu Tammearu (hoolekogu esimees, e-mail tammearu@gmail.com), Merilin Stamm, Heilika Õispuu, Reeni Metsküla, Helen Pärn, Urve Viidebaum, Sander Kopli.

8.02.2024 a. toimunud koosolekul otsustati:

  1. teha Hiiumaa Vallavolikogule (esimehele), kes määras S. Kopli Käina lasteaia hoolekogu liikmeks, sellekohane järelpärimine;
  2. kooskõlastada Käina lasteaia uus põhimäärus; edastada T. Viisutile eelpool nimetatud ettepanek;
  3. uurida valla juristilt, kas hoolekogu otsusega on võimalik avalik mänguväljak mitteavalikuks muuta; parkla ehitamine panna järgmise aasta eelarvesse;
  4. võtta teadmiseks lasteaia 2023/24. õppeaasta tegevuskava;
  5. võtta teadmiseks, missugustesse rühmadesse 2024/25. õppeaastal lapsed jagunevad.

 

2022/23. õa Käina Lasteaia hoolekogu koosseis on alljärgnev:

Kairi Reintal, Heilika Õispuu (hoolekogu esimees, e-mail heilika7@gmail.com), Reeni Metsküla, Helen Pärn, Triinu Pähkel, Urve Viidebaum, Sander Kopli.

8.11.2022 a. toimunud koosolekul otsustati:

  1. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni liikmeks valiti Kairi Reintal;
  2. Kooskõlastati Käina lasteaia „Arengukava aastateks 2023-2027";
  3. Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõstmise osas tehti ettepanek: osalustasu suurus võiks olla iga lasteaias käiva lapse kohta 40.- eurot kuus.

22.02.2022 Hiiumaa Vallavalitsuse korraldusega nr 116 kinnitatud Käina Lasteaed Tirtspõnni hoolekogu koosseis on alljärgnev:

Kätlin Tammeveski, Reelika Köster, Helen Pärn, Triinu Pähkel, Karmen Kogermann (hoolekogu esimees, e-mail: karmen.kogermann@hiiumaa.ee), Urve Viidebaum, Sander Kopli.

26.-28.aprillil 2022. a. e-kirja teel toimunud koosoleku otsus: 6 poolthäälega otsustati, et Käina lasteaed on 18.-29. juulil 2022. a. suletud.

19.-26.04.2022. a. e-kirja teel toimunud koosoleku otsus: 

4 poolthäälega otsustati, et Käina lasteaia üks rühm on avatud terve juulikuu.

8.02.2022 a. toimunud koosolekul otsustati:

kinnitada "Käina Lasteaed Tirtspõnni pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".

13.12.2021 a. toimunud koosolekul otsustati:

2021. a. märtsist kuni juuni lõpuni suurendada Leeditippide rühma kahe lapse võrra, st rühma registreeritud laste arv oleks kuni 20,  TINGIMUSEL, et rühma võetakse tööle 1,0 ametikohaga LISA õpetaja abi.

19.12.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

Kooskõlastada lasteaia 2020.-2023. a. arengukava. Hiiumaa Vallavolikogule edastada hoolekogu liikmete arvamused lasteaia toitlustamise osas.

 

10.09.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

1. toetada vallavalitsuse ettepanekut tõsta osalustasu suurus esimese lapse pealt 30 euroni, teisele sama pere samaaegselt lasteaias käivale lapsele soodustus 25 eurot ja alates kolmandast lapsest osalustasu ei võeta.

2. Laps, kes käib juulikuus lasteaias, maksab ka selle kuu eest osalustasu.

3. Seoses muutustega ei tohi kannatada toidu kvaliteet.