HOOLEKOGU

Hoolekogu koosolekute protokollid leiate ELIISist (dokumentide alt), kui sinna sisse logite.

8.11.2022 a. toimunud koosolekul otsustati:

  1. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni liikmeks valiti Kairi Reintal;
  2. Kooskõlastati Käina lasteaia „Arengukava aastateks 2023-2027";
  3. Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõstmise osas tehti ettepanek: osalustasu suurus võiks olla iga lasteaias käiva lapse kohta 40.- eurot kuus.

2022/23. õa Käina Lasteaia hoolekogu koosseis on alljärgnev:

Kairi Reintal, Heilika Õispuu (hoolekogu esimees, e-mail heilika7@gmail.com), Reeni Metsküla, Helen Pärn, Triinu Pähkel, Urve Viidebaum, Sander Kopli.

 

22.02.2022 Hiiumaa Vallavalitsuse korraldusega nr 116 kinnitatud Käina Lasteaed Tirtspõnni hoolekogu koosseis on alljärgnev:

Kätlin Tammeveski, Reelika Köster, Helen Pärn, Triinu Pähkel, Karmen Kogermann (hoolekogu esimees, e-mail: karmen.kogermann@hiiumaa.ee), Urve Viidebaum, Sander Kopli.

26.-28.aprillil 2022. a. e-kirja teel toimunud koosoleku otsus: 6 poolthäälega otsustati, et Käina lasteaed on 18.-29. juulil 2022. a. suletud.

19.-26.04.2022. a. e-kirja teel toimunud koosoleku otsus: 

4 poolthäälega otsustati, et Käina lasteaia üks rühm on avatud terve juulikuu.

8.02.2022 a. toimunud koosolekul otsustati:

kinnitada "Käina Lasteaed Tirtspõnni pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".

13.12.2021 a. toimunud koosolekul otsustati:

2021. a. märtsist kuni juuni lõpuni suurendada Leeditippide rühma kahe lapse võrra, st rühma registreeritud laste arv oleks kuni 20,  TINGIMUSEL, et rühma võetakse tööle 1,0 ametikohaga LISA õpetaja abi.

19.12.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

Kooskõlastada lasteaia 2020.-2023. a. arengukava. Hiiumaa Vallavolikogule edastada hoolekogu liikmete arvamused lasteaia toitlustamise osas.

 

10.09.2019 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati:

1. toetada vallavalitsuse ettepanekut tõsta osalustasu suurus esimese lapse pealt 30 euroni, teisele sama pere samaaegselt lasteaias käivale lapsele soodustus 25 eurot ja alates kolmandast lapsest osalustasu ei võeta.

2. Laps, kes käib juulikuus lasteaias, maksab ka selle kuu eest osalustasu.

3. Seoses muutustega ei tohi kannatada toidu kvaliteet.