Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Leeditipid ehk tedretähed - seda sõna kasutati Käina kihelkonnas.

14 last

2-3aastased lapsed

(sõimerühm).

Seisuga 16. jaanuar 2024