Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Leeditipid ehk tedretähed - seda sõna kasutati Käina kihelkonnas.

13 last

2-3aastased lapsed

(sõimerühm).

Seisuga 1. november 2022