Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Mukud ehk kenad - seda sõna kasutati Emmaste, Käina ja Pühalepa kihelkondades.

11 last

1 a. 6 kuu - 2 a. vanused lapsed.

(sõimerühm)

Seisuga 1. november 2022