Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Naksakad ehk jõmpsikad, seda sõna kasutati Emmaste ja Pühalepa kihelkonnas.

20 last.

3-4-aastased lapsed

Seisuga 29. november 2022