Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Sipsakad ehk kärmed, seda sõna kasutati Emmaste kihelkonnas

18 last.

6-7aastased lapsed.

 

Seisuga 1. august 2021