TÖÖTAJAD

Direktor: Aire Nurk

10 õpetajat                                                         

0,625 muusikaõpetajat

0,375 liikumisõpetajat 

1 eripedagoog

0,25 logopeedi 

5 õpetaja abi

1 perenaine

0,25 toitlustajat

1 pesupesija - koristaja

Seisuga  1.12.2021