Kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Naksakad ehk jõmpsikad, seda sõna kasutati Emmaste ja Pühalepa kihelkonnas.

18 last.

4-5-aastased lapsed

Seisuga 1. september 2021